Nikons samarbeten

NIKONS PROJEKT OCH SAMARBETEN

Nikons samarbeten med fotografer över hela Europa möjliggör en djupare täckning av aktuella frågor. De ger även möjlighet för nya nyhetsfotografer att utveckla sina färdigheter och för professionella fotografer att vidga gränserna för sin kreativitet och inspirera andra. Vi stödjer långsiktiga reportage om humanitära problem och arrangerar evenemang för delning av expertis.