NIKON-NOOR-SAMARBETE

NOOR är ett kollektiv av professionella nyhetsfotografer och dokumentärskapare som vill öka medvetenheten om aktuella globala problem. Dess fotografer kommer från länder runt om i världen och arbetar med individuella och kollektiva projekt.

NIKON OCH NOOR ÄR PROJEKT- OCH UTBILDNINGSPARTNER

Nikon är stolt över sitt långvariga samarbete med NOOR-kollektivets professionella nyhetsfotografer som dokumenterar dagens komplexa problem. Bortsett från att stödja NOORs omfattande bildprojekt som Att tänka på (Food For Thought), en undersökning av livsmedelsförsörjningskedjan, samarbetar Nikon även med NOOR inom utbildning i syfte att inspirera framtidens dokumentärfotografer.

Nikon-NOOR-akademin håller regelbundna mästarklasser i Europa i syfte att ge framtidens nyhetsfotografer möjlighet att utveckla sina färdigheter genom ett nära samarbete med experter. Bortsett från att få sina portföljer individuellt granskade kan deltagarna också utveckla sina tekniska färdigheter inom fotografering och efterproduktion samt erhålla expertråd om hur de når ut på marknaden.

NIKON-NOOR-AKADEMIN

Vi sitter inte bara och väntar på att nästa generations visuella historieberättare ska växa fram. Vi är aktiva och tar utbildningen till dem i deras hemländer. Sedan 2009 har flera av NOOR:s ledande dokumentärfotografer blivit instruktörer på Nikon-NOOR-akademin. De har rest i alla våra europeiska områden för att dela sina kunskaper med kommande nyhetsfotografer. Vi har tränat mer än 1 000 deltagare från över 70 länder i workshoppar från Kazakstan till Istanbul, Sverige och Polen.

NOOR-instruktörer tillför mer än bara sina fotografikunskaper till akademin. De hjälper deltagare att lära sig ordna sina bilder i rätt ordningsföljd, sälja sina historier och utveckla sin unika röst inom fotograferingen. De delar även med sig av grundläggande kunskaper från arbetet på fältet, ger vägledning om hur man arbetare med fixare och säkerhetsråd eftersom många av deltagarna i mästarklasserna kommer att arbeta i konfliktområden.

Stödet sträcker sig längre än så. Genom Nikon-NOOR-akademin får deltagarna ett ständigt växande nätverk av andra unga fotografer och fotoproffs som fortsätter att hjälpa dem när deras karriärer fortsätter att utvecklas.