Policydokument om personuppgiftsbehandling

Nikon Europes policydokument om personuppgiftsbehandling

I detta policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling gäller alla personuppgifter vi behandlar om dig när du beställer, köper eller använder våra produkter och tjänster, besöker våra webbplatser, använder vår kundtjänst eller på annat sätt interagerar med med Nikon. Nikon respekterar din integritet och förstår att det är en viktig social skyldighet att behandla personuppgifter på ett lagligt och tillbörligt sätt samt förklarar att företaget kommer att sträva efter att skydda personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling är en del av Nikon Groups uttalande om personuppgiftsbehandling. Det gäller dig (härefter ”dig), som vår potentiella, nuvarande och tidigare kund och/eller leverantör, samt ditt bruk av våra produkter och tjänster, webbplatser eller andra affärskontakter med Nikon Europe BV. I policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att läsa detta policydokument noga.