01-04-2021

Nikon tillkännager ny organisationsstruktur för europeiska fotoutrustnings- och hälsovårdsföretag

Amsterdam, Nederländerna, 1 april 2021 – Nikon tillkännagav idag en ny organisationsstruktur för sina europeiska fotoutrustnings- och hälsovårdsföretag. Den är avsedd att öka flexibiliteten och konkurrenskraften på en snabbt föränderlig marknad samt att stödja tillväxten för Nikons portfölj med högkvalitativa produkter och tjänster inom hela Europa. Förändringen kommer att träda i kraft 1 april 2021.

Nikon Holdings Europe BV, som tillhandahåller bolagsstödsfunktioner för Nikon Group-företag i Europa, kommer att slås samman med Nikon Europe BV och Nikon Instruments Europe BV 1 april 2021. Nikon Holdings Europe BV kommer att fortsätta som det kvarvarande företaget.

Dessutom kommer Nikon Holdings Europe BV att genomföra gränsöverskridande lagliga sammanslagningar med Nikon GmbH, Nikon France S.A.S., Nikon CEE GmbH och Nikon Instruments S.p.A., och vart och ett av dessa företag kommer att fortsätta som filialer till Nikon Holdings Europe BV 1 april 2021*.

Efter sammanslagningen kommer Nikon Holdings Europe BV att byta namn till Nikon Europe BV.

Med dessa förändringar kommer Nikon att kunna stärka sin organisation genom att kombinera styrkan i storskalighet med lokal expertis och driva operationell excellens samtidigt som närheten till handelspartner och konsumenter kvarstår.

Uppdaterad företagsöversikt

Företagsnamn: Nikon Europe BV
Adress: Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Nederländerna
Kapital:  20 000 euro (ca 2 400 000 yen)
VD och president: Tetsuya Morimoto
Antal anställda:  Ca 550
Huvudsaklig verksamhet: Centraliserad leverans, administration och skötsel av tillgångar för närstående bolag i Europa.
Import, försäljning och service av kameror och mikroskop
Aktieägare: Helägt av Nikon Corporation

* Nikon U.K. Ltd.:s samgående med Nikon Holdings Europe BV genomfördes på liknande sätt och trädde i kraft 1 december 2020.