06-03-2018

Nikon introducerar laseravståndsmätaren MONARCH 3000 STABILIZED

Stockholm, Sverige, 6 mars 2018: Nikon lanserar laseravståndsmätaren MONARCH 3000 STABILIZED – en ny, förbättrad modell av laseravståndsmätaren MONARCH 7i VR.

Röd intern display

MONARCH 3000 STABILIZED har ett mindre och lättare hus med vibrationsreducering och ett ökat maximalt mätavstånd på 2 740 m¹.

Belysningssystemet för den nya och mer lättavlästa interna displayen har en automatisk justeringsfunktion som justerar ljusstyrkan efter den omgivande ljusnivån.

MONARCH 3000 STABILIZED ger snabb och stadig mätning oavsett avståndet till målet. Det avancerade HYPER READ visar uppmätt avstånd på ca 0,3 sek. för enkla, snabba mätningar. Den vattentäta och imfria konstruktionen skyddar såväl mot regn som om produkten tappas i vatten.

MONARCH 3000 STABILIZED enkla handhavande och snabba, exakta mätresultat gör att den passar såväl förstagångsanvändare som mer erfarna användare som ställer höga krav på prestanda. MONARCH 3000 STABILIZED erbjuder allt du behöver i en portabel laseravståndsmätare såsom belyst, lättavläst display och snabb respons förpackat i ett kompakt, ergonomiskt chassi.

Nyckelfunktioner

•    Mätområde: 7,3-2 740 m¹.
•    STABILIZED-funktionen används för att underlätta mätning till mer avlägsna, mindre mål samtidigt som den reducerar vibrationer orsakade av handrörelser.
•    Vibrationsreduceringens effekt: Bildvibrationer i sökaren orsakade av handskakningar (sinusvågor) minskas till ca 1/5 eller mindre².
•    Belyst röd intern display för lättare avläsning i alla situationer. Funktionen för automatisk justering av ljusstyrkan justerar ljusstyrkan efter den omgivande ljusnivån.
•    Snabb och stadig mätning oavsett avstånd – HYPER READ säkerställer visning av det uppmätta värdet på ca 0,3 sek.
•    Enkel växling mellan visningslägen för horisontellt och linjärt avstånd – ID-teknik (uppförs-/nedförsbacke)
•    System för målprioritetsväxling för mätning av överlappande motiv
•    Närmaste målprioritet visar avståndet till det närmaste objektet – användbart vid mätning av avstånd till objekt som ligger framför en överlappande bakgrund.
•    Bortersta målprioritet visar avståndet till det mest avlägsna objektet – användbart i skogsterräng.
•    Avståndsmätningens visningssteg: 0,1 m
•    Enkel eller kontinuerlig mätning (upp till 8 sekunder)
•    Högkvalitativ monokulär sökare  med 6x förstoring och flerskiktsbeläggning för ett ljust, tydligt synfält
•    Stort (18 mm) okular för enkel positionering av ögat
•    Brett synfält (7,5 grader)
•    Okularets långa pupillavstånd gör det enkelt för personer med glasögon att använda mätaren
•    Diopterjusteringsfunktion
•    Kompakt design för enkel hantering (vikt 180 g)
•    Vattentät ner till 1 meters djup i 10 minuter och imfri, men inte avsedd att användas under vattnet. Batterifacket är regnsäkert.
•    Stor temperaturtolerans: -10˚C till +50˚C


¹ Referensvärde. Enligt Nikons mätmetoder.
² Baserat på Nikons mätstandarder.