Bildgalleri

En samling bilder, utvalda av Kadir, från projekten ”Where will we go”, de mänskliga konsekvenserna av den stigande havsnivån och ”Via PanAm”, migration i Nord-, Central- och Sydamerika.