Användarvillkor

 • 1. Tillämplighet

 • 2. Begränsningar av användning med avseende på immateriella rättigheter

 • 3. Varumärken

 • 4. Oacceptabel användning

 • 5. Länkar till tredje parts webbplatser

 • 6. Ansvarsskyldighet

 • 7. Garantier

 • 8. Skadestånd

 • 9. Ansvar för användarnamn och lösenord

 • 10. Allmänt

 • 11. Tillämpliga lagar

 • Adresser