Policydokument om personuppgiftsbehandling

NIKON UK NORDIC POLICYDOKUMENT OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I detta policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling tillämpas för alla personuppgifter om dig som vi behandlar när du beställer, köper eller använder våra produkter och tjänster, besöker vår hemsida, använder vår kundtjänst eller på annat sätt har kontakt med Nikon.

Nikon värdesätter din integritet och erkänner att behandling av personuppgifter på lagligt och lämpligt vis är en viktig del av företagets sociala ansvar samt förklarar häri att vi strävar efter att skydda alla personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling utgör en del av Nikonkoncernens Uttalande om Personuppgiftsbehandling <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> och är tillämpligt på samtliga personuppgifter vi behandlar för dig som är potentiell, befintlig eller tidigare kund eller leverantör, användare av våra produkter och tjänster eller vår hemsida på https://www.europe-nikon.com/, eller som annars gör affärer med Nikon UK Ltd. och dess filialer Nikon Sweden – Filial till Nikon UK Ltd., Nikon UK Ltd. Filia I Finland, Nikon UK Ltd. Nuf, Nikon Denmark – Filial till Nikon UK Ltd., Nikon UK Ltd. Eesti Filiaal (härefter ”du”). I detta policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom detta policydokument noggrant.

  • 1. Vilka vi är

  • 2. Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem

  • 3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

  • 4. Överföring av personuppgifter

  • 5. Säkerhetsåtgärder och lagring av personuppgifter

  • 6. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

  • 7. Dina rättigheter

  • 8. Tillsyn över denna policy

  • 9. Kontaktinformation för frågor om personuppgiftsbehandling

ÖVERSIKT AV NIKON UK:S BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

BehandlingPersonuppgifts-kategorierKänsliga personuppgifterÄndamålMottagareLagringstidYtterligare information och uppgiftens ursprung (om tillämpligt)
Nikon KunddatabasNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, produktinformationNejAdministration, kundrelationer, direktmarknadsföringBehöriga Nikon-anställda och bemmaningsföretag (eVerge) som har Salesforce-kontoTid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster eller produkter som du har beställd eller för den ytterligare tid som fastställs i lag.Kundregistrering
Kundtjänst/ Reparationer och administration Namn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, kundens produkt (produkt- och serienummer)NejAdministration, kundrelationer, leveranstjänster, avtalsuppfyllelseBehörig Nikonpersonal, Service- och reparationsställen innefattande tredje parter med avtal, exempelvis Arwest OU>15 årKundregistrering, handlingar som erhållits från kund med information om reparationen
Nikon Skola Namn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, Nikon Skola-kurser, DIBS-verifieringNejAdministration, avtalsuppfyllelseEndast behörig Nikonpersonal med login och bolaget Mediaproduction (webutvecklare). Uppgifterna överförs till Salesforce för Nikon Skolas nyhetsbrev, om kund valt att delta.Den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för sådan ytterligare tid som krävs enligt lag. Betalning från DIBS, ett anlitat företag.Kundregistrering
Nikon KampanjerNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, ip-adress, övrigt: köpekvitto, produktinformation, födelsedatum, vilken återförsäljare som köpet gjordes från NejGenomföra marknadsföringsåtgärder och direktmarknadsföring om kunden valt att deltaBehörig Nikonpersonal, Sales Promotions (anlitat företag), Mediaproduction (anlitat företag), Uppgifter överförs till Nikon Marketing Cloud.3 år för uppgifter om krav. Den tid som krävs för att vi ska kunna tillahandahålla dig med de produkter eller tjänster som du beställt och för sådan ytterligare period som krävs enligt lag.Kundregistrering
Hantering av låneprodukterNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummerNejAdministration, kundrelationer, leveranstjänster:Behörig Nikonpersonal och det anlitade företaget COLMO/NUS.>15 årÖvrigt, internregistrering
Nikon Professionella TjänsterNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, fotogenre, produktinformationNejAdministration, direktmarknadsföring, kundrelationer, lånehanteringBehörig Nikonpersonal med tillgång till Service Cloud för Salesforce, Marketing Cloud för SalesForce, Global NPS, Nikon Pro Magazine och Metrix (tjänster)Den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du beställt eller den ytterligare tid som krävs enligt lag.Kundregistrering
Nikon TävlingarNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, land, sociala medier-handles, produktinformation, bilderNejAdministration, kundrelationer, genomförande av kunds deltagande i tävlingEndast behörig Nikonpersonal med login-uppgifter och det anlitade företaget Mediaproduction (webutvecklare) och det anlitade företaget InTheCold. Personuppgifterna överförs till Salesforce för Nikons nyhetsbrev.Den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du beställt eller den ytterligare tid som krävs enligt lag.Kundregistrering
Nikon TalangprogramNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, land, sociala medier-handlesNejAdministration, kundrelationer, genomförande av kunds deltagande i programmetEndast behörig Nikonpersonal med login-uppgifter och det anlitade företaget Mediaproduction (webutvecklare) och det anlitade företaget InTheCold. Personuppgifterna överförs till Salesforce för Nikons nyhetsbrev.Den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du beställt eller den ytterligare tid som krävs enligt lag.Kundregistrering
Nikon EvenemangNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer NejAdministration, kundrelationer, genomförande av kunds deltagande i evenemangEndast behörig Nikonpersonal med login-uppgifter och det anlitade företaget Mediaproduction (webutvecklare). Personuppgifterna överförs till Salesforce för Nikons nyhetsbrev.Den tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du beställt eller den ytterligare tid som krävs enligt lag.Kundregistrering
Nikon ButikNamn, adress, postnummer, land, e-post, telefonnummer, inköpt produktNejAdministration, kundrelationer, leveranstjänsterBehörig Nikonpersonal, Hybris, SAPDen tid som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst som du beställt eller den ytterligare tid som krävs enligt lag.Kundregistrering