Nikon Imaging | Sverige | Europa

Policydokument om personuppgiftsbehandling

NIKON UK NORDIC POLICYDOKUMENT OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

I detta policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling tillämpas för alla personuppgifter om dig som vi behandlar när du beställer, köper eller använder våra produkter och tjänster, besöker vår hemsida, använder vår kundtjänst eller på annat sätt har kontakt med Nikon.

Nikon värdesätter din integritet och erkänner att behandling av personuppgifter på lagligt och lämpligt vis är en viktig del av företagets sociala ansvar samt förklarar häri att vi strävar efter att skydda alla personuppgifter. Detta policydokument om personuppgiftsbehandling utgör en del av Nikonkoncernens Uttalande om Personuppgiftsbehandling <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> och är tillämpligt på samtliga personuppgifter vi behandlar för dig som är potentiell, befintlig eller tidigare kund eller leverantör, användare av våra produkter och tjänster eller vår hemsida på https://www.nikon.se/, eller som annars gör affärer med Nikon UK Ltd. och dess filialer Nikon Sweden – Filial till Nikon UK Ltd. (härefter ”du”). I detta policydokument om personuppgiftsbehandling förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom detta policydokument noggrant.

  • 1. Vilka vi är

  • 2. Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem

  • 3. Hur vi samlar in dina personuppgifter

  • 4. Överföring av personuppgifter

  • 5. Säkerhetsåtgärder och lagring av personuppgifter

  • 6. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

  • 7. Dina rättigheter

  • 8. Tillsyn över denna policy

  • 9. Kontaktinformation för frågor om personuppgiftsbehandling

  • 10. Bilaga