Historier som behöver berättas

Världen är full av historier som behöver berättas. Historier som får oss att rygga tillbaka. Historier som får oss att känna oss illa till mods eller utmanar vår världsuppfattning. Vi har ingått ett partnerskap med NOOR-fotografer för att belysa de här historierna.

När vi ser en kraftfull visuell historia kan vi inte längre undvika den. När vi en gång har sett det, kan vi inte längre glömma det mänskliga lidandet, klimatförändringarna eller behovet av hållbarare attityder. När vi inte kan ignorera det tvingas vi till handling. Det är därför som de här historierna behöver berättas.

NINA BERMAN – ”NÄR MAT BLIR EN TÄVLING”

”Jag hoppas att bilderna kan visa något djupare om samhällen som är rika nog att använda mat på det här sättet, och vad det innebär att proppa i sig, inte bara mat utan även konsumtionsvaror, eftersom konsumtionen är något som vi njuter av, men som i slutändan även skadar oss.”

ANDREA BRUCE – ”ETT OBEHAGLIGT ÄMNE: SANITET”

”Sanitet och att uträtta sina behov utomhus är förstås känsliga frågor. De flesta vill inte prata om sådant, och absolut inte att någon dokumenterar det. Och det är därför problemet är så stort. Ingen pratar om det.”

YURI KOZYREV – ”OM DEN EUROPEISKA MASSMIGRATIONSKRISEN”

”Genom att rapportera om flyktingkrisen hjälper journalister till att ge flyktingarna en identitet. Vi bidrar till att förändra uppfattningen att de är ett ’namnlöst hot’ som når Europas stränder.”

FRANCESCO ZIZOLA – ”SOM OM VI VORE TONFISK”

”Med ’Som om vi vore tonfisk’ ville jag skapa en berättarväg som ger en sammansatt vision av det urgamla och hållbara sättet att fiska tonfisk. Jag vill föreslå en metafor för den eviga konflikten mellan människa och natur – en reflektion av människans högmod.”