Nikon-NOOR-samarbete

NOOR är en samling bildjournalister och dokumentärberättare som verkar för att öka medvetenheten om aktuella, globala problem. Fotograferna kommer från världens alla hörn och arbetar med projekt både individuellt och kollektivt.

Nikon och NOOR är projekt- och utbildningspartner

Nikon är stolt över sitt långvariga samarbete med NOOR-kollektivets professionella nyhetsfotografer som dokumenterar dagens komplexa problem. Bortsett från att stödja NOORs omfattande bildprojekt som Att tänka på (Food For Thought), en undersökning av livsmedelsförsörjningskedjan, samarbetar Nikon även med NOOR inom utbildning i syfte att inspirera framtidens dokumentärfotografer.

Nikon-NOOR-akademin håller regelbundna Masterclasses i Europa i syfte att ge framtidens nyhetsfotografer möjlighet att utveckla sina färdigheter genom ett nära samarbete med experter. Bortsett från att få sina portföljer individuellt granskade, kan deltagarna utveckla sina tekniska färdigheter inom fotografering och efterproduktion samt erhålla expertråd om hur de når ut på marknaden.

Nikon-NOOR-akademin

Framtidens bildjournalister arbetar med NOOR-experter för att granska portföljer, arbeta med bildsekvenser samt utveckla redigeringsteknik och reportage. Akademin erbjuder intensiva individuella samtal med fotografer om allt från tekniska frågor till hur man navigerar på den internationella fotomarknaden. Det är en unik möjlighet att erhålla kunskap och kontakter samt utveckla en personlig vision.