STÖDDA PROJEKT

NOORs dokumentärfotografer samarbetar i grupprojekt för att väcka frågor av global vikt. Bland undersökningsprojekten kan nämnas Följder (Consequences) om klimatförändring, Att tänka på (Food For Thought) om livsmedelstillgång och -slöseri, Det nya Brasilien (The New Brazil) om landets ekonomiska uppgång, Modernt slaveri (Modern Day Slavery) och Blickpunkt Afrika (Light on Africa).

Följder

Följder fokuserar på klimatförändringsproblem genom ökade globala temperaturer. Det framställdes som ett flerårigt projekt under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009, där fotografer från NOOR deltog i en paneldiskussion tillsammans med internationella opinionsbildare och beslutsfattare.

Lösningar

På Följder följer Lösningar, som tittar på hur klimatförändringar kan bekämpas och fokuserar på se som strävar efter en mer hållbar livsstil. Det här grupprojektet, som slutfördes 2010, skildrar människors berättelser om alternativa och förnybara energikällor samt metoder man kan använda för att hantera ökande temperaturer.

Det nya Brasilien

Det nya Brasilien skildrar ett komplext och modernt samhälle i snabb förvandling med en ökande ekonomisk tillväxt. NOORs grupprojekt är en ögonvittnesskildring av de många ansikten som denna nation visar upp med sina naturresurser och vibranta mångkultur, samtidigt som landets inflytande ökar i världen.

Att tänka på

Att tänka på undersöker livsmedelstillgång och -slöseri världen över, inklusive kulturella abnormaliteter som ättävlingar i USA där deltagarna vinner priser genom att frossa i mat. Den rapporterar om försök att minska slöseri av livsmedel, inte av ekonomiska skäl utan på grund av hållbarhet.

Modernt slaveri

I Modernt slaveri tar NOORs fotografer med oss till en mörk värld: människohandel för slaveri. Syftet med detta grupprojekt är att skapa medvetenhet om och belysa ett akut problem som drabbar cirka 20,9 miljoner människor, av vilka 27 % är barn, i länder världen över.

Blickpunkt Afrika

”NOOR on Africa” betyder ”Blickpunkt Afrika”. Det handlar om en ny visuell dialog för kontinenten som ifrågasätter hur nyheter skapas och förmedlas. Bilder av Afrika har framkommit genom berättelser om politiska och sociala meningsyttringar i Tunisien, Sydsudan, Ghana, Moçambique, Burkina Faso och Botswana.