Stöd för våra lokala samhällen

Vi är stolta över de initiativ vi stöder och vår personals ansträngningar för att göra världen till en bättre plats för oss alla. Dessa projekt drivs av våra lokala team i olika länder, och det är bara några av de sätt på vilka vi ger tillbaka till våra europeiska samhällen.

Flickornas dag – Tyskland

Nikon GmbH deltog i ett nationellt initiativ för att uppmuntra flickor i tonåren att överväga traditionellt mansdominerade yrken genom att bjuda in en grupp 13–15-åringar till en workshop om mikroskopins och fotograferingens tekniska värld.

Blodgivning – Ryssland

Nikon Russia genomför en blodgivarkampanj två gånger om året för att hjälpa barn med blodsjukdomar. Blodet ges till Dmitry Rogachev National Research Centre of Paediatric Haematology and Immunology, som vårdar mer än 500 barn med blodsjukdomar.

Strandstädning – Nederländerna

Nikon Europe och Nikon Netherlands gick ihop med Sea First-stiftelsen för att ta sig an problemet med plastföroreningar på lokala stränder. Ett team med 44 Nikon-anställda, inklusive de verkställande direktörerna för Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe och Nikon Europe BV, deltog och samlade in 2 000 skräpartiklar på tre timmar. Sea First-stiftelsen fick också ett bidrag för sitt viktiga arbete för strandvård, och stiftelsens grundare gav ett tal om det växande problemet med havsföroreningar och hur vi som individer kan göra en skillnad genom att bekämpa problemet.

Reducera, återanvänd, återvinn – Ungern

Nikon Hungary stödde ett lokalt skolprogram för utbildning för att göra barn miljömedvetna genom att donera sju lastpallar med papper för återvinning. I ett separat initiativ samlade de också in användbara leksaker och kläder för att ge till de behövande till jul, minska avfallet och ge de sårbara behövligt stöd.

Välgörenhet vald av de anställda – Storbritannien och de nordiska länderna

Nikons personal i Storbritannien och de nordiska länderna väljer varje år ett välgörande ändamål som de stöder. Sedan det började år 2005 har personalen samlat in 258 000 euro. De stödda välgörenhetsorganisationerna har alltid tillhört sjukvårdssektorn, och de har inkluderat hospis, cancervård, Alzheimer-forskning och mental hälsa. Vår personal fokuserar på insamlingar, men deras ansträngningar innebär också att dessa organisationer får publicitet och möjligheter till frivilligarbete skapas.

Light on Small (Lätt om lite) – Nederländerna

I ett gemensamt projekt har våra tre Amsterdam-baserade företag, Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV och Nikon Instruments Europe BV, skapat ett originalprogram med namnet ”Light On Small” (Lätt om lite) i samarbete med Eco-Schools-initiativet som sedan 2017 bedrivs av Foundation for Environmental Education (FEE, Stiftelsen för miljövårdsutbildning). Genom att finansiera utvecklingskostnaderna för utbildningsmaterial och donera mikroskop och kameror från Nikon ökar projektet medvetenheten om miljöfrågor bland skolbarn. Ungefär 300 barn i fem skolor har redan deltagit i det pågående programmet.