Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap i NPS eller NPU sker genom att registrera de professionella produkter du har på våra ordinarie registreringssidor samt fyller i NPS-formuläret eller NPU-formuläret. Om du ansöker medlemskap i NPS – glöm inte att bifoga bevis på att du är professionell fotograf (kopia av giltigt presskort, anställningsbevis, registreringsbevis för ditt företag eller liknande). Så fort vi hunnit granska din ansökan, normalt inom 1-2 veckor, erhåller du ditt medlemskort via e-mail och kan börja utnyttja dina förmåner.