08-04-2020

NIKON OCH COVID-19

Eftersom vi just nu upplever en situation över hela världen till följd av COVID-19-pandemin som vi aldrig tidigare sett, vill vi försäkra dig om att vår högsta prioritet just nu är hälsan och säkerheten hos våra kunder, våra anställda och de samhällen vi verkar i.

Vi bevakar situationen noga och följer de råd från myndigheterna som gäller i varje enskilt land. Över hela Europa har vi vidtagit åtgärder för att stänga kontor och upprätta strategier för att kunna arbeta hemifrån, i enlighet med de råd som ges.

Vissa av personalen på serviceavdelningen kommer att arbeta utanför kontoret under denna tid för att begränsa risken för infektion. Detta påverkar den vanliga reparationstjänsten vi tillhandahåller.

Därför rekommenderar vi att om en reparation inte krävs snarast, vänligen avvakta att skicka din utrustning till oss medan vi vidtar dessa försiktighetsåtgärder, eftersom vi inte kan förbinda oss till våra vanliga servicenivåer. Dock skulle det ändå vara nödvändigt, vänligen lämna in din utrustning hos din återförsäljare.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tackar för din förståelse när vi granskar och hanterar den pågående situationen. Samtal och e-postmeddelanden hanteras som vanligt och om du behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att fortsätta att uppdatera dig när situationen förändras. Om du vill komma i kontakt med någon i supportteamet, se https://www.nikonimgsupport.com/eu/BV_home?ctry=SE&lang=sv

Eftersom det råder fortsatt osäkerhet kring produktion och logistik kommer vi att uppdatera informationen om tillgången på produkter och service kontinuerligt. Vi ser dagligen över våra kontinuitetsplaner för att kunna erbjuda en så opåverkad servicenivå som möjligt.

Vi kan intyga att Nikons team i Europa finns kvar här för dig. Vi vill be alla att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig och ta hand om varandra under denna tid. Detta berör oss alla.