18-02-2020

TVÅ FIRMWAREUPPDATERINGAR GER NYA, FÖRBÄTTRADE FUNKTIONER FÖR KAMEROR I NIKON Z-SERIEN

Stockholm, Sverige, 18 februari 2020: Nikon meddelar idag att företaget lanserar firmwareversion 3.00 för de spegellösa kamerorna Nikon Z 7 och Z 6 i fullformat, och version 1.10 för den spegellösa DX-kameran Z 50. Dessa firmwareuppdateringar innehåller flera förbättringar av befintliga funktioner och gör den spegellösa kameraserien ännu kraftfullare.

Med uppdateringen av firmware för Z 7/Z 6 till version 3.00 läggs en ny AF-funktion för djuravkänning till, utöver befintlig ansikts- och ögonavkännande AF. Medan ansikts- och ögonavkännande AF känner igen människors ansikten och ögon, identifierar djuravkännande AF ögon och ansikten på hundar och katter och ger förbättrat fokus. Djuravkännande AF fokuserar åt dig så att du kan koncentrera dig på att ta kreativa bilder. Motivföljningen har också modifierats för att fungera mer som 3D-följningen i Nikons digitala SLR-kameror, vilket gör den mer lättanvänd. Stöd för fler tillverkare av CFexpress*-minneskort har också lagts till.

 

Firmware version 1.10 för Z 50 förbättrar AF-funktionen vid inspelning av självporträtt i filmläge. Förbättringen har införts som svar på användarnas krav på att kameran ska hålla fokus på ansiktena som spelas in.

Det är viktigt för Nikon att vara flexibla och möta användarnas behov, samt att erbjuda fotografering som alltid stimulerar kreativiteten.

*CFexpress är ett varumärke som tillhör CompactFlash Association (CFA).

Förbättrade funktioner i dessa firmwareuppdateringar

Firmware för Z 7/Z 6, version 3.00

Djuravkännande AF för automatisk fokusering på ansikte och/eller ögon hos hundar och katter

Djuravkännande AF ger stöd för fotografering av hundar och katter i funktionen för ansikts- och ögonavkänning. När flera djurs ögon eller ansikten upptäcks kan du använda multiväljaren eller pekskärmen för att välja vilket ansikte eller öga som kameran ska fokusera på. Även vid videoinspelning kan djurens ansikten upptäckas.

Ökad användbarhet för motivföljande AF
Motivföljning med stillbildsfotografering i läget AF-C har modifierats för att fungera mer som 3D-följningen i Nikons digitala SLR-kameror. Kameran spårar motivet när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller AF-ON-knappen hålls nedtryckt. Motivföljningen avslutas när användaren tar bort fingret från knappen, och då återaktiveras fokuspunkten som valts innan motivföljningen, vilket underlättar användningen. Dessutom kan ett anpassat kommando tilldelas för övergången från skärmen för Automatiskt AF-område till skärmen för motivföljning. Alla dessa förändringar förbättrar motivföljningen och gör det lättare att aktivera och ändra målmotivet när du tittar i sökaren.

Stöd för CFexpress-minneskort
Förutom CFexpress-minneskorten från Sony stöds även CFexpress-kort (typ B) som tillverkas av ProGrade och Lexar från och med firmwareversion 3.00 för Z 7/Z 6.

Hämta firmware version 3.00 för Z 7 här.
Hämta firmware version 3.00 för Z 6 här.

Firmware för Z 50 version 1.10

Ändring av specifikationerna vid inspelning av självporträtt i filmläge
För närvarande är fokusläget låst i läget AF-S när självporträtt spelas in i filmläge. Med uppdateringen till version 1.10 kommer fokusläget i stället att låsas i AF-F-läget. Denna förändring förbättrar användningen eftersom kameran kan hålla fokus på användarens ansikte vid filminspelningen.

Hämta firmware version 1.10 för Z 50 här.