02-09-2020

FÖRBÄTTRA DITT GOLFSPEL MED DEN NYA LASERAVSTÅNDSMÄTAREN COOLSHOT 40i GII

Stockholm, Sverige, 2 september 2020: Idag lanserar Nikon laseravståndsmätaren COOLSHOT 40i GII för golfspelare, en uppgradering av COOLSHOT 40i.

COOLSHOT 40i GII ger golfare en fördel med ett mycket större maximalt mätområde, från 7,5–1 460 m, för att förenkla mätning av avståndet till flaggan. LOCKED ON-teknik garanterar att mätningen görs till flaggan och inte till bakgrunden.

Den här laseravståndsmätaren är avsedd för användning såväl vid vanligt spel som vid officiella tävlingar eftersom COOLSHOT 40i GII har två mätningslägen: Golfläge, (höjdjusterat avstånd och faktiskt avstånd) och faktiskt avstånd (endast faktiskt avstånd). Man kan enkelt växla mellan lägena med en knapptryckning. När du deltar i en turnering kan funktionärerna tydligt se att indikatorn för faktiskt avstånd blinkar för att visa att mätning av uppförsbacke/nedförsbacke inte används.

Vid vanligt spel hjälper golflägets mätning av höjdjusterat avstånd till att förbättra resultaten på banor där upp- och nedförsbackar försvårar avståndsbedömningen. HYPER READ-teknik ger omedelbara mätningar på cirka 0,3 sekunder, och den kompakta och lätta designen ger bekväm användning under långa dagar på golfbanan.

Den nya COOLSHOT 40i GII är det perfekta valet för golfare som vill höja spelet ett snäpp.

*Om du tänker använda en COOLSHOT under en officiell tävling, se till att först kontrollera de lokala spelreglerna.

Nyckelfunktioner

・ Mätområde: 7,5–1 460 m
・ LOCKED ON-teknik*: LOCKED ON-symbolen ger dig information om avståndet till det närmaste föremålet. Vid mätning av överlappande motiv visas avståndet till det närmaste motivet med en LOCKED ON-symbol i sökaren. På till exempel en golfbana syns det tydligt att det är avståndet till flaggan som har mätts även om det finns träd i bakgrunden.
・ Snabb och stadig mätning oavsett avstånd – HYPER READ.
・ Visar mätningen efter cirka 0,3 sekunder.
・ Golfläget visar höjdjusterat avstånd (horisontellt avstånd ± höjd). Det guidar dig hur långt du ska slå bollen och är användbart vid spel på golfbanor med uppförs- och nedförsbackar – tekniken kallas för ID-teknik (eng. incline/decline).
・ Två lägen för visning av mätningsresultat: Faktiskt avstånd och golfläge (höjdjusterat avstånd och faktiskt avstånd) används. Växla enkelt mellan de två lägena med en knapptryckning. Faktiskt avstånd kan användas vid officiella golftävlingar, och golfläget visar ett avstånd som vägledning för hur långt du ska slå bollen.
・ Indikatorn för faktiskt avstånd visar att mätning av uppförsbacke/nedförsbacke (ID-teknik) inte används. När faktiskt avståndsläge används blinkar indikatorn grönt när strömmen är på. Därmed är det lätt för observatörer att se att mätning av uppförs- och nedförsbackar (ID-teknik) inte används.
・ Prioritering av närmaste mål används. Vid mätning av överlappande motiv visas avståndet till det närmaste motivet. Det är användbart vid mätning av avståndet till flaggan på en green med skog i bakgrunden.
・ Enstaka eller kontinuerlig mätning (upp till 8 sekunder).
・ Monokulär sökare av hög kvalitet med 6x förstoring och flerskiktsbeläggning för en ljus och tydlig bild.
・ Stort okular för lätt betraktande (18 mm).
・ Okularets långa pupillavstånd gör det enkelt för personer med glasögon att använda mätaren.
・ Regnsäker – motsvarar JIS/IEC skyddsklass 4 (IPX4) (under Nikons testförhållanden).

* Enstaka mätningar: Vid mätning av överlappande motiv och när avståndet till det närmaste motivet visas, visas LOCKED ON-tecknet.
* Kontinuerlig mätning: När de visade siffrorna skiftar till ett närmare beläget motiv visas LOCKED ON-tecknet.