Nikon Imaging | United Kingdom and Republic of Ireland | Europe

Service och support

Behöver du service eller reparation av din Nikonprodukt?

Det finns två sätt att skicka produkten på service till en auktoriserad Nikonverkstad – välj det sätt som passar dig bäst.

Alt 1. Lämna till återförsäljaren.

Ta med produkten till återförsäljaren så skickar de den på service – helt gratis om det är en garantireparation. I annat fall kan återförsäljaren ta ut en avgift för transport och administration.

Alt 2. Skicka själv.

Du kan också själv skicka produkten till en av Nikons auktoriserade verkstäder. För att paketet ska levereras hela vägen till verkstaden välj att skicka som företagspaket. Om paketet levereras till ett ombud kan Nikon inte ansvara för att det hämtas ut på ankomstdagen. Du bekostar frakten till verkstaden, medan Nikon bekostar returfrakten om det är en garantireparation.

Gör så här.

1. Fyll i vårt reparationsformulär. Skriv ut och bifoga det med produkten. Bifoga gärna också ett foto som illustrerar felbeskrivningen. Behöver du hjälp att hitta produktens modellbeteckning och serienummer? Se FAQ.

2. Om du begär garantireparation (se garantisedeln som bifogades med produkten) ska du bifoga inköpskvitto eller komplett ifylld garantisedel med återförsäljarens signatur.

Om du inte begär garantireparation kan du välja mellan att fylla i maxkostnad för reparationen eller be om ett kostnadsförslag. Om du begär kostnadsförslag tillkommer en undersökningsavgift på 375 kr (inkl. moms) samt frakt ifall du vill ha produkten i retur utan åtgärd.

Tekniker auktoriserade av Nikon har rätt att avslå garantireparation och reklamation på inlämnade produkter enligt Nikons garantiregler när det kan motiveras – till exempel vid handhavandefel, yttre åverkan och sand- eller vätskeskada. Det medför i så fall en undersökningsavgift på 375 kr (inkl. moms) samt frakt om du vill ha produkten i retur utan åtgärd.

3. Skicka endast med de tillbehör (batteri, minneskort, väskor etc.) som är relevanta för reparationen.

4. Packa produkten ordentligt för att undvika transportskador och skicka till nedanstående adress. Nikon ansvarar inte för produkten förrän den är mottagen på auktoriserad verkstad och kommer inte ersätta förlorat gods vid försändelser till auktoriserad verkstad.

NIKON SWEDEN - FILIAL TILL NIKON UK LTD.
Att: Service
Råsundavägen 12, 8 tr
169 67 Solna

Vad händer sedan?

1. Nikon registrerar din produkt senast första helgfria dag efter ankomst. När produkten registrerats får du en bekräftelse via e-post.

2. På bekräftelsen finns ett unikt reparationsnummer som du kan använda tillsammans med ditt kundnummer för att följa reparationen online. Nikons kundcenter kan också ge information om din reparation på telefon 08-594 109 00. Ha ditt reparationsnummer till hands när du ringer.

3. Om du begär garantireparation kommer vi kontrollera bifogade dokument, inköpskvitto och/eller komplett ifylld garantisedel. Reparation påbörjas när dokumentationen godkänts och produktens fel kan härledas till garanti. Om reparationen är debiterbar och du begärt kostnadsförslag får du först godkänna förslaget innan arbetet påbörjas.

5. När reparationen är slutförd skickas produkten till din adress. Om det är en garantireparation bekostar Nikon returfrakten. I annat fall bekostar du returfrakten.

6. Om produkten levereras till dig som privatperson får du en avisering av transportbolaget via sms eller post. På vår online-service hittar du information om vilket transportbolag som använts, samt kollinummer som du kan använda för att spåra produkten på transportbolagets webb.