Följ din intuition

Lita på dina instinkter – känn kraften och ljuset så får du bilden du vill ha.

Sträva efter att vara originell

Sök alltid efter ett unikt perspektiv på alla idéer du har och gör något som ingen har gjort tidigare.

Få inspiration

Lär dig av andras arbete och låt dem lära sig av ditt. Låt ditt arbete utvecklas naturligt genom denna process.

Hårt arbete lönar sig

Ett god insats kräver hängivenhet, engagemang och uppoffringar – ge aldrig upp.

Använd ögonen, inte skärmen

Kameran är en förlängning av dina ögon, så använd inte skärmen för att vägleda dig och låt inte tekniken ta över. Kontrollera den då och då för att säkerställa att exponeringen är ok.

Den manuella inställningen är din vän, inte din fiende

Var inte rädd för den manuella inställningen. Lär känna din kamera ordentligt och utnyttja allt den har att erbjuda. Sluta aldrig att experimentera och upptäcka dina favoritinställningar för varje typ av bildtagning.