Nikon Imaging | Sverige | Europa

Konstnärsduon Alexandrov Klum skildrar känsligt och lekfullt en värld där människa och natur står inför stora förändringar. Men berättelserna är inte som de vi är vana vid. Sammanslagningen av prisbelönte fotografen och filmaren Mattias Alexandrov Klum, och konceptuella bildkonstnären Iris Alexandrov Klum har tagit berättandet till nya nivåer. Duon blandar sina yrkeskarriärer och kunnande genom att sammanfoga två olika bildseenden för att skapa unika upplevelseverk för att inspirera och förändra.

Alexandrov Klums arbete kan upplevas genom fotografi, film, installationer, föreläsningar och föreställningar där de använder hela världen som arbetsfält. Duon är just nu aktuell med föreställningar på Konserthuset, filmprojekt och utställningar i Afrika och Sverige.

”Vi vill skapa konst och berättelser som kan upplevas i flera lager. Dels det vi ser och förstår, dels det som är dolt. Vi vill visa en historia  bortom bilden, där drömmar, mytologi och sagor får vara en del av vår berättelse.” 
- Iris Alexandrov Klum


”Tiden vi har är nu, och den är knapp. Vi måste göra allt vi kan för att berätta om en värld som är så skör och stark på en och samma gång.”   
- Mattias Alexandrov Klum

MATTIAS ALEXANDROV KLUM

Mattias Alexandrov Klum har arbetat som fotograf sedan mitten av 80-talet och som filmare och regissör på flera film- och tv-projekt sedan 1994. Klum är internationellt erkänd för sitt sätt att skildra djur, växter, miljöer och kultur i form av artiklar, böcker, filmer, föreläsningar och utställningar. Mattias har dessutom genom åren genomfört ett stort antal uppdrag åt National Geographic.

IRIS ALEXANDROV KLUM

Iris Alexandrov Klum är en konceptuell konstnär som arbetar med både foto, film och musik. Hon använder storytelling i visuella berättelser förankrade i både de gamla traditionerna av ikonmålningar och mytologiska historier samt modern vetenskap. Iris är utbildad inom såväl fotografi som i film och installationskonst. Hon har en yrkesutbildning från Fotoskolan STHLM samt en 3-årig kandidat i konst på Konstfack, Stockholm. Iris arbetar ofta med handkoloreringar men också med digitala vektyg som Lightroom, Photoshop och Premiere.