VÅRDA PLANETEN, FÅNGA MORGONDAGEN

Vi hjälper dig att se världen, men vilken sorts värld vill du se? Här på Nikon utmanar vi ständigt oss själva till att finna bättre vägar – vare sig det handlar om innovation, hållbar produktion eller en diversifierad och inkluderande arbetsstyrka och sätt att kommunicera på. Vi har en vision om en värld där de ögonblick och minnen du fångar sätter spår inte bara under den här livstiden utan också för kommande generationer.

Nikon-NOOR-samarbete

Utan vårt stöd skulle många viktiga historier aldrig berättas. Det är därför som vi är så stolta över vårt långvariga partnerskap med fotoagenturen och stiftelsen NOOR. Det är ett banbrytande kollektiv av dokumentärfotografer som ger röst till de sårbara och belyser viktiga frågor som länge har ignorerats. Våra NOOR-partner är Nikons ambassadörer, och de följer de historier som måste berättas och uppmuntrar en ny generation fotojournalister genom Nikon-NOOR-akademin.

Europa – vi har alla ett ansvar

Vi hjälper våra lokala miljöer och samhällen över hela Europa. Vi gör det genom samarbeten som inkluderar sponsorskap, bidrag och utbildning. Det är inte bara våra företagsprogram som ger tillbaka – vi uppmuntrar våra anställda att också ge tillbaka av sin tid, att hjälpa till att göra deras länder till renare, säkrare och ekologiskt vänligare platser. När vi arbetar tillsammans blir vi en stark kraft för förändring.

Nya lösningar för en hållbar värld

Vi närmar oss hållbarhet på tre avgörande sätt: med innovativ teknik för att tackla de utmaningar samhället står inför, genom att reagera på miljöfrågor med effektivare resursanvändning och ett mindre koldioxidavtryck samt genom att stärka grunderna för vårt företags samhälleliga ansvar genom en diversifierad arbetsstyrka och en leveranskedja med hög etisk standard. Vi söker aktivt efter hållbara lösningar inom alla våra verksamhetsområden.